Page 3 - Niksan Makina
P. 3

HAKKIMIZDA                                          ABOUT US


        Firmamız 1980 yılından itibaren silah sektörünün                    Our company has been in the arms industry since
        içinde imalat, yan sanayi, satı , pazarlama konularında                 1980 is a family company that o ers solutions by
             tecrübeli Niyazi KUZ tarafından                        taking on a heavy burden of the industry in 2005
       2005 yılında sektörün yan sanayi gibi ağır bir yükünü                    by Niyazi Kuz experienced in manufacturing,
         üstlenerek çözümler sunmu bir aile irketidir.                    sub-industry, sales, and marketing. Our company
         2005-2011 yılları arasında plastik parça üretimi                    has started to machining, specializing in plastic
      konusunda uzmanla mı , 2012 yılında CNC kayar otomat,                    parts production between 2005-2011 and includ-
           CNC torna makinalarını’da bünyesine                        ing CNC sliding automat,CNC lathe machine in
            katarak tala lı imalata ba lamı tır.                        2012. Our company nished 2000 m² indoor
        Firmamız 2015 yılında 2000 m² kapalı alan fabrika                    factory in 2015 and has started manufacturing
          in aatını bitirmi olup CNC i leme merkezi,                     plastic injection molds with CNC machining center,
        CNC telerezyon, CNC dalma erozyon makinaları ile                     CNC telerizion, CNC dive erosion machines. Our
      plastik enjeksiyon kalıpları imaline ba lamı bulunmaktadır.                company, as Niksan Machinery, makes great e orts
       Niksan Makine olarak kalite, güvenirlilik, ürün çe itliliği                about quality,reliability, product diversity and new
      ve yeni yatırımlar konusunda üstün çaba sarf etmektedir.                          investments
   1   2   3   4   5   6   7   8